Conjugación de los verbos. Presente

Իսպաներենի բայերը բաժանվում են 3 խմբի՝

  • I խումբ – ուղիղ ձևում ունենք -ar վերջավորությունը, օրինակ, hablar, cantar, bailar, dibujar, caminar
  • II խումբ – ուղիղ ձևում ունենք -er վերջավորությունը, օրինակ, comer, beber, aprender, correr
  • III խումբ – ուղիղ ձևում ունենք -ir վերջավորությունը, օրինակ, vivir, abrir, escribir

Ամեն խմբի բայ ունի իր վերջավորությունները, որոնք ավելացնում ենք բայի արմատին (հանելով ուղիղ ձևի վերջավրությունը, hablar – արմատը՝ habl, comer – արմատը com)

Նկարում տեսեք բայերի վեևջավորությունները ամեն խմբի համար

Yo hablo – ես խոսում եմ

Nosotros comemos – մենք ուտում ենք

Ella vive – նա ապրում է

Ejercicio

Actividades

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s